Tudományos emlékülést tartottak Jedlik Ányos halálának 100. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémián. Az emlékülésen előadott Kosáry Domokos, Terplán Zénó, Jáki Szaniszló, Kiss Dezső, Krómer István, Jeszenszky Sándor és Király Árpád. Az előadások önálló kiadványban is napvilágot láttak. A kiadványt Király Árpád főtitkár szerkeszette, a fényképfelvételeket Markovics Ferenc készítette.