A Fővárosi Bíróság 1999. június 29-én kelt 7. Pk. 61.107/1993/10. számú végzésével a Jedlik Ányos Társaságot közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.