A Jedlik Ányos Társaság az Alapszabály 5. §-ban írottak szerint az 1997. 03. 13-án kelt meghívóval 1997. 04. 21 -re összehívta az 1996. évi Közgyûlést.