2016. január 25.
A Jedlik Ányos Társaság 2016. január 25-én 15.00 órára rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyre a Társaság tagjait tisztelettel várják.

A Közgyűlés helyszíne:
OMM Elektrotechnikai Múzeumának
(1075 Budapest, Kazinczy. u. 21.)
Zipernowsky terme.

A Közgyűlés kezdete:
15 óra, a Közgyűlés határozatképes,
ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van, vagy meghatalmazottja útján képviselteti magát.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helye: az eredeti Közgyűlés helyszíne.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés kezdete: 15.15.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent vagy képviselt szavazásra jogosult tagok számára való tekintet nélkül határozatképes a jelen meghívóban közölt napirendi pontokban.

Budapest, 2015. január 22.

Üdvözlettel:
Nagy László
főtitkár