A Jedlik Ányos Társaság Alapszabálya 8. §-ában foglaltaknak megfelelően Társaságunk elnöke a Jedlik Ányos Társaság közgyűlését 2011. április 11-én 14.00 órára hívta össze.

A Közgyűlés helyszíne:
OMM Elektrotechnikai Múzeumának (1075 Budapest, Kazinczy. u. 21.) Zipernowsky terme.
A Közgyűlés kezdete 14 óra, amennyiben ebben az időpontban a tagok 50%-a + 1 fő nincs jelen, ugyanitt 14.15-kor kezdjük meg a közgyűlésünket.

Napirendi pontok:

  1. Elnöki megnyitó, Dr. Kocsis István, a Jedlik Ányos Társaság elnöke.
  2. A 2010-es év társasági eseményeinek áttekintése, értékelése, Nagy László, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára.
  3. A Társaság gazdasági és közhasznúsági tevékenységének értékelése, Závodszky Zoltánné, a Jedlik Ányos Társaság főkönyvelője.
  4. Jedlik Ányos emlékének megőrzése az Elektrotechnikai Múzeumban, az együttműködés fejlesztésének további lehetőségei, dr. Antal Ildikó, múzeumigazgató.
  5. Javaslatok a 2011. évi programtervhez.
  6. Hozzászólások.

Jedlik Ányos Társaság

Kérjük, olvassa el a tagdíjfizetésről szóló közleményünket is.
http://jedliktarsasag.hu/?page_id=530