Tisztelt Címzett!

A Jedlik Ányos Társaság Alapszabálya 8. §-ában foglaltaknak megfelelően Társaságunk elnöke a Jedlik Ányos Társaság rendkívüli közgyűlését
2015. augusztus 25-én 15.00 órára
hívja össze.

A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helyszíne:
OMM Elektrotechnikai Múzeumának
(1075 Budapest, Kazinczy. u. 21.)
Zipernowsky terme.

A Közgyűlés kezdete:
15 óra, a Közgyűlés határozatképes,
ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van, vagy meghatalmazottja útján képviselteti magát.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helye: az eredeti Közgyűlés helyszíne.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés kezdete: 15.15.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent vagy képviselt szavazásra jogosult tagok számára való tekintet nélkül határozatképes a jelen meghívóban közölt napirendi pontokban.

Napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó, Dr. Kocsis István, a Jedlik Ányos Társaság elnöke.
2. Döntés a Társaság működésének 2013. évi V. törvény szerinti
továbbfolytatásáról – előadó: Nagy László, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára.
3. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról – előadó: Nagy László, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára.
4. Egyebek.

Budapest, 2015. augusztus 4.

Üdvözlettel:
Nagy László
főtitkár

Részletek a meghívóban >>>