Megjelent a JÁT első, Jedlikről szóló kiadványa, a kötet Verebély László 1928-as előadása 1930-ban közreadott szövegének újraszerkesztett változata. Az előszót írta: Király Árpád, a kiadvány tipográfusa Vargha Ildikó, a fotókat készítette Markovics Ferenc és Németh Ferenc, sajtó alá rendezte: Gazda István.